Solid kompetanse


Angvik Prosjektering AS har solid kompetanse og erfaring på utarbeiding av komplette reguleringsplaner i henhold til SOSI–standarden. Vi er behjelpelig med å kontakte underentreprenører innen veg, vann- og avløpsprosjektering, samt alle søknader i forbindelse med en slik prosess.

Vi utfører også rådgivningstjenester ved fradeling av grunneiendom, byggesøknader og byggprosjektering. Ved utvikling av bolig- og hyttefelt vil vi kunne bistå kunden fra reguleringsprosessen og helt til ferdig bygg står klart for salg. 


Angvik Prosjektering AS tilbyr også ulike oppmålingstjenester med GPS, totalstasjon og 3D- laserskanner.


Vi har et nært samarbeid og kontorfelleskap med Angvik Byggkompani.


Angvik App


Angvik Film