Grytneselva kraftverk

Grytneselva kraftverk

Eresfjorden

Oppmålingstjenester ved utbygging av Grytneselva kraftverk

 

Vår rolle

  • Supplerende innmålinger av terreng

  • Utstikking av rørgate og rørsjakt