Farmen barnehage

Farmen barnehage

Eidsøra

Ombygging fra eldre nedlagt skolebygning til friluftsbarnehage.

 

Vår rolle:

  • Ansvarlig søker

  • Overordna prosjektering

  • Arkitektur