Angvik Gamle Handelssted

Angvik Gamle Handelssted

Angvik

Ny fløy ved Angvik Gamle Handelssted

 

Vår rolle

  • Ansvarlig søker

  • Prosjekterende overordnet

  • Teknisk tegning

  • Prosjekterende plassering og beliggenhet

  • Utførende utstikking