Konsulenttjenester innen bygg og anlegg.

Vi tilbyr tjenester til private og offentlige kunder innenfor byggprosjektering, reguleringsplaner, oppmåling, 3D- skanning, tegning/modellering og visualisering. Vi er sentralt lokalisert i Angvik Næringspark på Nordmøre med kort avstand til Molde, Kristiansund og Sunndalsøra.

Rådgivningstjenester

Vi utfører også rådgivningstjenester ved fradeling av grunneiendom og byggesøknader. Ved utvikling av eiendommer, vil vi kunne bistå kunden fra reguleringsprosess til ferdig bygg.

Oppmålingstjenester

Angvik Prosjektering AS tilbyr ulike oppmålingstjenester med GPS, totalstasjon og 3D- laserskanner. Vi har autorisert eiendomslandmåler og kan bistå i forbindelse med oppmålingsforretning etter Matrikkelloven.

Vi har et nært samarbeid og kontorfelleskap med Angvik Grytnes Entreprenør

Nybygg Veøy Årødalen
Nybygg Veøy Årødalen
Ny Bunnprisbutikk under prosjektering i Bergen
Prosjektert Bunnprisbutikk
Tingvollhallen