Tjenester

Tjenester og forvaltning til privatkunder, næringsliv og offentlig administrasjon. Vi legger opp til å ha en tett og god kontakt med våre kunder, der vi sammen får det resultatet vi ønsker å oppnå.

Noen av våre tjenester

  • Reguleringsplaner, detaljplaner, reguleringsendringer
  • Byggprosjektering
  • Byggesøknader, søknad om fradeling/oppmåling, skjøte mm.
  • Autorisert eiendomslandmåler – bistå kommuner med oppmålingsforretning etter Matrikkelloven
  • Innmåling/utstikking bygg, veg og anlegg
  • Plassering og beliggenhetskontroll
  • 3D- laserskanning for bygg, industri og terreng
  • Modellering og visualisering
  • Andre oppmålingstjenester
Angvik Prosjektering oppmåling Angvik Gamle Handelssted
Prosjektering nybygg i Årødalen, Molde

Moderne oppmålingsustyr fra TOPCON og Leica Geosystems

GPS: Topcon HIPER SR og TESLA målebok.   TOTALSTASJON: Topcon PS105. 3D- LASERSKANNER: Leica RTC360

Ts PS series cutout